ลวดเชื่อมไฟฟ้าพอกผิวแข็ง ค่าความแข็ง 35 HRC

Visitors: 80,453